Welcome

ยินดีต้อนรับสู่บล็อก..ลูกเสือ นามนพิทยาคม โดย ครูเทวัญ ภูพานทอง

ประวัติลูกเสือโลก

       ประวัติลูกเสือโลก

        กิจการลูกเสือโลกเป็นขบวนการฝึกอบรมเยาวชนที่กว้างขวางไปทั่วโลก และกำลังก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไป มีสมาชิกลูกเสือมากกว่า 16 ล้านคน ใน 150 ประเทศ และดินแดนต่างๆ การลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมัคร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เปิดบริการเพื่อคนต่างวัยต่างวุฒิทั่วไป วัตถุประสงค์ของการลูกเสือก็เพื่อช่วยบุคคลในการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม    ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกคือ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ แห่ง กิลเวลล์ ซึ่งสมาชิกในวงการลูกเสือโลก เรียกชื่อของท่านว่า บี.พี. ท่านเป็นชาวอังกฤษ เกิดในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400
การทดลองการฝึกอบรมเด็กชายของ บี.พี.
           ในปี พ.ศ. 2450 ขณะนั้น บี.พี. มีอายุ 50 ปี ครบเกษียณอายุราชการ จึงปลดเป็นทหารกองหนุนและได้รับยศเป็น นายพลโท บี.พี. ได้เริ่มทดลองการฝึกอบรมเด็กชายเพื่อให้เป็นพลเมืองดีตามแบบใหม่ของท่าน คือนำเด็กชาย 21 คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี เป็นเวลา 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงเช้าวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450 โดยท่านรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม
           ภายหลังจากการทดลองอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซีแล้ว ในปี พ.ศ. 2501 บี.พี. ได้รีบเรียบเรียงและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นออกจำหน่าย ให้ชื่อว่า "Scouting For Boys" ซึ่งนายอภัย จันทวิมล ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายวิชาการได้แปลไว้ว่า "การลูกเสือสำหับเด็กชาย" หนังสือเล่มนี้ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลูกเสือ สาระสำคัญของการลูกเสือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คติพจน์ลูกเสือ รหัสและการแสดงความเคารพของลูกเสือ การจับมือซ้ายแบบลูกเสือ เครื่องแบบของลูกเสือ และแนวการฝึกอบรมลูกเสือด้วยวิธีต่างๆ เช่น ระบบหมู่ การเล่นเกมส์ การร้องเพลง และการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น
          ปัจจุบัน วงการลูกเสือทั่วโลกถือว่าการทดลองอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี เป็นการเริ่มต้นของการลูกเสือโลก และถือว่า บี.พี. เป็นบิดาแห่งลูกเสือโลก
การประชุมลูกเสือโลกครั้งแรก
           ในปี พ.ศ. 2463 มีการประชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกที่ โอลิมเปีย ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีลูกเสือประมาณ 1,050 คน จาก 20 ประเทศที่เข้าร่วม จากนั้นทุกๆ 4 ปี ประเทศสมาชิกก็ได้รับเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมอันยิ่งใหญ่นี้ โดยประเทศไทยก็ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20  ณ หาดยาว จ.ชลบุรี และ ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในงานชุมนุมฯครั้ง 21 ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลอง 100 ปี ลูกเสือโลกอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น